Synonyma

Nalitý

opilý, pod vlivem alkoholu, příliš mnoho alkoholu v těle, nedostatečně schopný ovládat své chování v důsledku konzumace alkoholu.

Impulsívnost

impulzivnost (nezváženost, nerozvážnost).

Stereotyp

předpojatý názor nebo obecně přijímaný názor na určitou skupinu lidí, věcí nebo situací, který se opakuje a vytváří určitý obraz.

Milovaný

Přívětivý, oblíbený, drahý. Slovo milovaný vyjadřuje silné a hluboké city, které jedna osoba cítí k druhé. Označuje vztah plný lásky, náklonnosti a oddanosti. Je to slovo, které vyjadřuje důležitost a význam druhé osoby pro jedince. Milovaný může být také synonymem pro zamilovaného, kdy se jedná o vztah založený na vzájemné přitažlivosti a touze po společném životě. Celkově je slovo milovaný spojeno s pozitivními a silnými emocemi a je využíváno v různých kontextech, například v romantických vztazích, rodinných vztazích nebo vztazích mezi přáteli.

Povstat

Slovo označuje činnost, kdy se člověk nebo zvíře vzpamatovává ze stavu bezvědomí nebo bezmoci a opět se postaví na nohy nebo se zvedne ze země.

Nabádavý

slovní označení pro něco, co má za úkol přesvědčit, napomenout nebo poučit někoho k nějakému konkrétnímu jednání nebo postoji.

Odhánět

ODHÁNĚT - vyhánět, odrazovat nebo odrážet. V kontextu se používá jako synonymum pro odpuzování nebo odstraňování něčeho, co je nepříjemné nebo nežádoucí. Slovo se může také používat v souvislosti s odvracením nebezpečí nebo hrozby.

Demonstrovat

ukázat, předvést, dokázat, prokázat, předvádět, demonstrovat, ilustrovat, prezentovat, ukázat na vlastní příklad.

Škrtivý

Slovo "škrtivý" popisuje osobu, která je velmi šetřivá a opatrná s penězi a majetkem. Její chování je charakterizováno jako spořivé a nenákladné. Škrtivý člověk se snaží šetřit na všem a vyhýbat se zbytečným výdajům.

Znepokojený

pocit neklidu, nervozity a obav z neznámého, často vyvolaný nečekanými událostmi.

Konzistence

Charakteristika, která určuje, jak je něco tvarově, strukturně nebo fyzikálně uspořádáno.

Laterální

Slovo laterální znamená "stranový" nebo "bokový". Jedná se o přídavné jméno, které se používá pro označení něčeho, co se nachází na straně nebo boku. V kontextu může být použito například pro popis polohy nějakého objektu nebo pro označení určitého typu pohybu.

Jestli

Jedná se o spojku, která se používá pro vyjádření podmínky nebo možnosti. Používá se pro zjištění, zda je něco pravda nebo ne. V kontextu se vyskytuje především v otázkách a podmínkových větách.

Spray

Proces aplikace tekutiny nebo aerosolu na povrch nebo do vzduchu pomocí stříkacího zařízení.

Hypotenze

Hypotenze je stav, kdy dochází ke snížení krevního tlaku, což může být způsobeno například šokem, krvácením nebo některými léky. Bradykardie je pak zpomalení srdečního tepu pod normální hodnoty, které může být také způsobeno různými faktory, jako jsou srdeční choroby nebo hormonální nerovnováha.

Občerstvení

občerstvení je potravina nebo nápoj, který slouží k zajištění krátkodobého zásobení energií a živin pro člověka. Občerstvení může být jakékoliv jídlo nebo nápoj, který se konzumuje mezi hlavními jídly nebo jako doplněk k nim. Je to termín používaný zejména v kontextu stravování v restauracích, kavárnách, na veřejných akcích apod. Občerstvení může být slané, sladké, teplé, studené, pevné, tekuté apod. Jeho hlavní funkcí je ukojit hlad a dodat tělu potřebné živiny. V některých případech může být občerstvení také použito jako zdroj zábavy, například při pikniku nebo grilování.

Fortuna

Šťastie a bohatství. Slovo "fortuna" se používá pro označení šťastného a úspěšného osudu nebo pro vyjádření velkého bohatství. Toto slovo se také používá pro označení osoby, která má štěstí v životě. V některých kontextech může být použito i pro označení náhody nebo osudu.

Pochmurnost

Pochmurnost je stav nebo nálada smutku, deprese, zoufalství nebo beznaděje.

Satanismus

Náboženská nebo filosofická doktrína, která uctívá Satana jako božstvo a praktikuje rituální obřady a oběti.

Oprávněnost

Právní nebo morální oprávněnost, tedy stav, kdy má někdo právo nebo morální důvod něco udělat nebo získat.

Sčítat

Sčítat znamená spočítat nebo přepočítat něco, co máme k dispozici. Může se jednat o součet jednotlivých částí nebo celků, které se sčítají dohromady. Sčítání je matematická operace, která slouží k určení celkové hodnoty.

Druhý

Slovo "druhý" označuje něco, co následuje po něčem jiném nebo je alternativou k něčemu. Může se jednat o pořadí, kvalitu nebo vlastnost. Je to relativní termín, který se vztahuje k něčemu předchozímu.

Nálev

Nálev je roztok nebo směs, která se používá k přípravě nápojů nebo koupelí. Nálev může být také výluh z bylin nebo koření, který se používá jako léčivý prostředek.

Paličství

Umění pracovat s palicí, obvykle se jedná o řezbářství nebo kovářství.

Milenka

Milenka je žena, se kterou muž udržuje milostný poměr mimo svůj oficiální vztah. Je to žena, která ho naplňuje emocionálně i fyzicky a poskytuje mu útěchu a lásku, kterou mu jeho oficiální vztah nedokáže poskytnout. Milenka je často považována za přítelkyni na částečný úvazek, která je ochotna vztah skrývat a být k dispozici pouze v určitých časech. Vztah s milenkou může být velmi vášnivý a intenzivní, ale také plný rizik a komplikací. Žena, se kterou muž udržuje milostný vztah mimo svůj oficiální vztah.

Mačkat se

Při tomto slově jde o jednání, při kterém se dva lidé přibližují svá těla, dotýkají se, líbají a tulí se k sobě. Jedná se o projev něhy a lásky mezi dvěma lidmi.

Mřít

Otáčet, ohýbat nebo stlačovat něco do tvaru kroužku nebo spirály. Taktéž může znamenat šustit, třít se nebo vydávat šustivý zvuk při pohybu. V kontextu slova mřít se jedná o pohyb nebo zvuk vznikající při ohýbání nebo stlačování něčeho do kruhového tvaru.

Zahřívat

Vyzařovat teplo, zvyšovat teplotu. Slovo zahřívat je sloveso, které vyjadřuje proces zvyšování teploty objektu nebo prostředí. Může být použito v přeneseném smyslu, například zahřát atmosféru nebo zahřát srdce. Slovo se vyskytuje v mnoha souvislostech, jako je vaření, topení nebo zahřívání vztahů. Význam slova je tedy spojen s procesem zvyšování teploty a může mít různé konkrétní významy v závislosti na kontextu použití.

Vhrnout se

Náhodně se setkat nebo narazit na něco nebo někoho. Slovo může být použito v různých kontextech, například v případě fyzického setkání dvou osob nebo při náhodném objevení něčeho nebo někoho. Slovo může také vyjadřovat náhlou a nečekanou událost.

Evaluovat

Posuzovat nebo zkoumat něco podrobně, aby se zjistila jeho hodnota nebo kvalita.

Nalezeno 23,118 výsledků.