Anika Vám to najde.

Už nás nebavilo hledat informace rozdrobené na desítkách stránek, které se dlouho načítají, nebo třeba na mobilu nenačítají vůbec. Proto vznikla Anika - trochu děvče, trochu robot, co Vám najde to, co hledáte a podá v přehledné a srozumitelné podobě... :)

Na stránkách neustále pracujeme, zlepšujeme je a rozšiřujeme o zajímavé informace.

Synonyma

Temperamentní

Popis slova, který se užívá pro vyjádření vzrušeného nebo bouřlivého chování.

Narkomanie

Narkomanie je stav závislosti na drogách, který se projevuje nekontrolovaným užíváním a hledáním drog. Tato závislost má negativní dopad na zdraví, sociální vztahy a celkový život jedince. Narkomanie je vážným problémem moderní společnosti a vyžaduje adekvátní léčbu a prevenci.

Dopisovatelský

: Slovo "dopisovatelský" označuje něco, co se týká psaní dopisů nebo listů. Může se jednat o styl nebo žánr literárního díla, který je psán formou dopisů, nebo o činnost, která spočívá v psaní dopisů nebo listů. Toto slovo může být také synonymem pro epistolární nebo listovní.

Parvenu

osoba, která se nedávno vyšvihla na vyšší společenskou úroveň a chová se nápadně nebo příliš sebevědomě.

Triumf

triumf. Slovo triumf označuje úspěch nebo vítězství v nějaké situaci. V antickém Římě se také používalo pro označení trojice vládců, což se nazývalo triumvirát.

Nejistota

Nejistota je stav, kdy člověk neví, co se bude dít v budoucnosti a má obavy nebo strach z neznámého. Může se jednat o psychický stav, kdy člověk nemá jistotu v rozhodování, nebo o fyzický stav, kdy se člověk cítí nejistý ve svém těle. Nejistota může být způsobena nedostatkem informací nebo nejistotou v něčem, co je mimo naši kontrolu. V některých případech může být nejistota přirozenou reakcí na nové situace, ale v případě, že trvá dlouhodobě, může být pro člověka velmi nepříjemná a omezující.

Svátky

Ilona
20. 01.
Bohumila
28. 12.
Sandra
23. 08.
Darja
10. 04.
Zbyněk
16. 06.
Beáta
25. 10.

Obce

Komořany

PSČ: 68301

Mišovice

PSČ: 39804

Věžnice

PSČ: 58252

Kozárovice

PSČ: 26272 , 26284

Chroustovice

PSČ: 53863

Plavsko

PSČ: 37802

Cizí slova

Panevropeismus-

hnutí usilující o vytvoření jednotné Evropy

Pisé

stavivo, mazanina z písku a vápna

Denunciant

udavač, donašeč

Pinie

druh borovice ve Středomoří

Univerzita

vysoká škola pro široké všestranné vzdělání

Myostimulátor

přístroj k elektrické stimulaci zejm. kosterního svalstva

Latinský slovník

Pellis

kožešina, kožich

Expressa licentia in scriptis obtenta

výslovné písemné svolení

Sub vexillo

jako zvláštní oddíl

In directum

přímo

Hactenus

až sem, až potud (místně), až dosud (časově) ; tak dlouho, až do té doby ; až do té míry, tolik, potud, až sem ; jen tolik

Flagito

vyžadovat, naléhat, dožadovat se