Anika Vám to najde.

Už nás nebavilo hledat informace rozdrobené na desítkách stránek, které se dlouho načítají, nebo třeba na mobilu nenačítají vůbec. Proto vznikla Anika - trochu děvče, trochu robot, co Vám najde to, co hledáte a podá v přehledné a srozumitelné podobě... :)

Na stránkách neustále pracujeme, zlepšujeme je a rozšiřujeme o zajímavé informace.

Synonyma

Výbušnost

Výbušnost je schopnost materiálu nebo látky reagovat velmi rychle a náhlým uvolněním velkého množství energie. Tato energie může být uvolněna v podobě výbuchu, požáru nebo jiných destruktivních reakcí. Výbušnost je důležitým faktorem při manipulaci s nebezpečnými materiály a je důležitá pro bezpečnost a ochranu před nebezpečím. Schopnost látky reagovat rychle a náhlým uvolněním velkého množství energie, často v podobě výbuchu nebo požáru.

Seřadit

Uspořádat v pořadí od nejnižšího k nejvyššímu nebo od nejstaršího k nejnovějšímu. V kontextu seřazení se jedná o proces, kdy jsou prvky uspořádány podle nějakého kritéria nebo pravidla, což umožňuje snadnější orientaci nebo vyhledávání. Seřazení může být použito v různých oblastech, jako například v matematice, informatice, knihovnictví nebo v každodenním životě.

Traktace

Traktace je slovo, které označuje pohoštění nebo hostinu. Jedná se o událost, při které se hosté obvykle sejdou u stolu a jsou jim podávány různé pokrmy a nápoje. Traktace může být součástí různých slavnostních událostí, jako jsou svatby, narozeniny nebo jiné oslavy. Jedná se tedy o společenskou událost, při které se lidé setkávají a společně si vychutnávají jídlo a pití.

Neosobní

: Slovo "neosobní" znamená, že něco není spojeno s konkrétní osobou, není osobního charakteru nebo je bez osobních emocí. V případě slova "anonymní" se jedná o stav, kdy není známo jméno nebo identita osoby. Slovo "nadřazený" označuje něco, co je v hierarchii nebo hodnotě výše než něco jiného.

Defensiva

Slovo "defensiva" označuje něco, co slouží k ochraně nebo obraně. Může se jednat o strategii nebo taktiku, která má za cíl chránit před útokem nebo nebezpečím. Také může být použito k popisu něčeho, co je pasivní nebo odolné vůči vnějším vlivům. V širším smyslu může znamenat i opatrnost nebo zdrženlivost.

Vždyť

Vždyť je spojka, která vyjadřuje dodatečnost, případně zjevnost něčeho. V tomto kontextu se používá jako přechodové slovo mezi větami a má funkci zvýraznit důležitost nebo nápadnost následující informace.

Svátky

Ferdinand
30. 05.
Jakub
25. 07.
Bohumila
28. 12.
Simona
12. 12.
Ladislav
27. 06.
Nikola
20. 11.

Obce

Citonice

PSČ: 67101

Hořín

PSČ: 27601

Lipník

PSČ: 29443

Kaplice

PSČ: 38241 , 38232

Kolín

PSČ: 28002

Strakov

PSČ: 57001

Cizí slova

Eklekticizmus

způsob tvorby,vědecké nebo umělecké práce nahrazující nedostatek vlastní invence čerpáním z cizích vzorů, děl nebo starších období

Panturkizmus

hnutí usilující o zachování turecké říše a sjednocení všech turkotatarských národů

Camera obscura [kamera obskúra]

primitivní temná komora bez optiky, předchůdce fotoaparátu

Operační

vztahující se k operaci

Eloxace

eloxování

Tachy-

první část složených slov mající význam, rychlost, rychlý

Latinský slovník

Quemadmodum

jak, jakkoli

Congregata manu

společně

Disidia

zahálka

Adhaereo

vězet, váznout, viset, držet se, zachycovat, lpět ; přilnout, souviset, držet se ; přiléhat, souviset, hraničit, sousedit s

Babtisma

křest (obvyklejší tvar baptisma, takto např. Durand)

Antecedo

předstíhat, předbíhat, předčit