Anika Vám to najde.

Už nás nebavilo hledat informace rozdrobené na desítkách stránek, které se dlouho načítají, nebo třeba na mobilu nenačítají vůbec. Proto vznikla Anika - trochu děvče, trochu robot, co Vám najde to, co hledáte a podá v přehledné a srozumitelné podobě... :)

Na stránkách neustále pracujeme, zlepšujeme je a rozšiřujeme o zajímavé informace.

Synonyma

Bezmocný

Slovo bezmocný znamená, že někdo nebo něco nemá žádnou moc nebo sílu, aby něco dokázal nebo ovlivnil. Je bezmocný, protože mu chybí potřebné prostředky nebo schopnosti k dosažení cíle. V některých případech může být bezmocný také znamenat bezbranný, tedy bez obrany nebo ochrany.

Porouchat se

Ztratit svou funkčnost nebo schopnost plnit svůj účel z důvodu nějaké poruchy, poškození nebo selhání. Může se také používat ve smyslu zničení, znehodnocení nebo ztráty hodnoty nějakého předmětu.

Observace

Pozorování nebo kontrola. Jedná se o činnost, při které se sleduje určitý objekt, jev nebo situace s cílem získat informace a poznatky. Observace může být prováděna pomocí různých metod a technik, například pozorováním očima, měřením přístroji nebo zaznamenáváním dat. Je důležitým nástrojem vědeckého výzkumu, ale může být využíván i v běžném životě, například při studiu chování lidí nebo přírodních jevů. Výsledky observace mohou být použity k vytvoření popisu nebo analýze sledovaného objektu.

Publicistika

Texty, články, či jiné práce, které se zabývají aktuálními společenskými, politickými, kulturními nebo jinými tématy. Publicistika se často vyskytuje v periodikách jako jsou noviny, časopisy, ale i v médiích jako jsou rozhlas, televize nebo internet. Jejím cílem je informovat, vzdělávat a formovat veřejné mínění.

Rivalita

Soupeření, soutěžení nebo konkurence mezi jednotlivci, skupinami nebo organizacemi, které se snaží dosáhnout stejného cíle nebo úspěchu.

Chcíplý

"chcíplý" - vyčerpaný, vyhladovělý, vysílený, bezmocný, ochromený.

Svátky

Petr, Pavel
29. 06.
Marta
29. 07.
Jitka
05. 12.
Marina
10. 10.
Zuzana
11. 08.
Alena
13. 08.

Obce

Račice-Pístovice

PSČ: 68305

Malíč

PSČ: 41201

Mezouň

PSČ: 26716

Děkov

PSČ: 27004

Poštovice

PSČ: 27372

Český Rudolec

PSČ: 37883 , 37881 , 38001 , 37853

Cizí slova

Kompulze

bezesmyslové, nutkavé opakování určitých pohybů nebo jednání, kterým se postižený nemůže ubránit

Kanasta

druh karetní hry

Alkin

nenasycený uhlovodík s jednou trojnou vazbou mezi atomy uhlíku v otevřeném řetězci

Visitka

navštívenka

Epesní

fakt cool, hodně exlusivní a luxusní

Cicero

1. písmo o velikosti 12 bodů; 2. základní typografická délková jednotka rovná 4,51 mm

Latinský slovník

Impune

beztrestně

In vestigium

vzápětí, za chvíli

Vilica

šafářka, hospodyně, selka ; venkovské děvče

Canebatio

(Fournier I, 337)

Revera

vpravdě, skutečně, opravdu

In directum

přímo