Anika Vám to najde.

Už nás nebavilo hledat informace rozdrobené na desítkách stránek, které se dlouho načítají, nebo třeba na mobilu nenačítají vůbec. Proto vznikla Anika - trochu děvče, trochu robot, co Vám najde to, co hledáte a podá v přehledné a srozumitelné podobě... :)

Na stránkách neustále pracujeme, zlepšujeme je a rozšiřujeme o zajímavé informace.

Synonyma

Opatrník

Opatrník je osoba, která je bdělá a pečlivá při plnění svých povinností nebo při provádění určité činnosti. Je to člověk, který je obezřetný a zodpovědný a věnuje pozornost všem detailům. Opatrník se snaží minimalizovat rizika a předejít možným chybám. Je to osoba, která se řídí zásadou "opatrnosti je matkou moudrosti".

Maškara

Popis slova: "Maškara" je slovo, které označuje karnevalový kostým. Jedná se o výraz pro maskovaný kostým, který se nosí během maškarních oslav a slavností. Maškara může být různých podob a tvarů, často se jedná o výrazné a nápadité kostýmy s pestrou barevností a různými doplňky. Toto slovo je tedy spojeno s karnevalovou zábavou a oslavami, kde se lidé převlékají do různých kostýmů a maskují se za různé postavy.

Pobožnůstkářský

Slovo popisuje něco, co je spojeno s bohoslužebným nebo ctitelským jednáním.

Servítek

Utěrka nebo plena sloužící k utírání nebo vysoušení něčeho.

Skrblický

drzý, neomalený. Popis slova: Slovo "skrblický" popisuje osobu, která se chová neslušně a bezohledně. Je to člověk, který neřeší důsledky svého jednání a nedbá na názory ostatních. Jeho chování je neomalené a bezohledné, a proto může působit drze a arogantně.

Vzdělanost

Stav, v němž je jedinec znalý, informovaný a kultivovaný v oblasti různých vědomostí a dovedností.

Svátky

Zuzana
11. 08.
Patricie
02. 07.
Emil
22. 05.
Pavla
22. 06.
Roman
09. 08.
Oldřiška
06. 08.

Obce

Žimutice

PSČ: 37501 , 37365 , 37366

Daleké Dušníky

PSČ: 26301

Pomezí

PSČ: 56971

Čečkovice

PSČ: 58301

Všestudy

PSČ: 27744 , 27746

Přestanov

PSČ: 40317

Cizí slova

Hyperaktivita

nadměrná činnost

Ovum

vejce, vaječná buňka

Iontový [jontový]

složený z iontů, např. i. nápoj

Ex usu [ex úzú]

podle vzniku

Pilot

1. řidič letadla nebo závodního automobilu; kormidelník, lodivod; 2. mořská ryba druhu makrel

Častuška

ruská píseň obv.improvizovaného obsahu

Latinský slovník

Inanis

prázdný, bezobsažný, bez obsahu, dutý, bez (nápisu, ducha atd.) ; jalový, nicotný, marný, lichý, bezpodstatný ; ješitný

Recens

čerstvý, nový

Causa

příčina, důvod, podnět ; důvodná příčina, právo, plné právo ; omluva, námitka ; předstíraná příčina, záminka, zástěra, výmluva

Gentes

národy ; (neklas.) pohané ; lidé

Abditus

odlehlý, vzdálený, skrytý, v ústraní

Cogito

pomýšlet, mít v úmyslu, přemýšlet, přemítat, myslet na