Algo-

Význam: první část složených slov mající význam 1. bolest, bolestivý; 2. vodní řasa

Další cizí slova

Heterotropie

zjevné šilhání, strabizmus

Parta

skupina, kolektiv

Distanc

1. vzdálenost, odstup; 2. dočasné vyloučení ze soutěže

Kontinentální

pevninský, vnitrozemský

Chromatofor

živočišná buňka obsahující barvivo, pigment