Praedicatio

Význam: hlásání, kázání, zvěstování (evangelia apod.)

Další latinský slovník

Macedonia

Makedonie, země na sever od Řecka, většinou vnímána jako oblast od Olympu až k řece Strymonu

Intercessor

prostředník

Montana

horské krajiny, hornatina, pahorkatina

Exequor

plnit, dosáhnout něčeho

Crebs

(Pražák nic)

Iustum

právo, spravedlnost