Liber

Význam: svobodný, volný

Další latinský slovník

Periclitor

uvádět do nebezpečí, být v nebezpečí

Incuso

vytýkat, obviňovat

Fractio panis

lámání chleba

Cementarius

zedník

Confines

sousedé