Turbo nivis

Význam: sněhová bouře, sněhová vánice

Další latinský slovník

Vestis

oděv, oblek, šaty, šatstvo, roucho ; šat, roucho (jednotlivé, ale toto jen pozd.) ; tkanina, látka ; přikrývka, pokrývka, koberec ; šátek (bás. a pozd.)

Hereditas

dědictví

Temperantia

umírněnost, střídmost, vyrovnanost

Dies continui

dny po sobě

Regimen

řízení, vedení ; vláda

Tueor

uhájit, ubránit