Submitto

Význam: poslat

Další latinský slovník

Lamperticus

lombardský

Ovum

vejce, jikra, vajíčko

Bona voluntate

dobrovolně, se souhlasem

Fructus

úrok

Sarcina

zavazadlo, břímě

Ministro + dat.

podsouvat (ve smyslu našeptávat)