Prehendo

Význam: uchopit, zachytit, chytit, popadnout, vzít ; sklízet (úrodu) ; unést, uchvátit (osobu) ; zatknout, chopit se ; přivlastnit si, ukrást ; (alqm) vzít si koho, oženit se s kým, pojmout za manžela/manželku ;

Další latinský slovník

Deficio

nedostávat se, chybět, nestačit

Consuesco

zvykati

Curae seculares

světské starosti

Armamentum

lodní výzbroj

Habeo

shledat jakým (v případě dokonavého užití nelze přeložit "být pokládán za jakého")

Pilus

manipul