Hida

Význam: (střv. anglosas.) lán (MLLM ; dle angl. "hide" dohledáno v LL, že je to půda o rozloze 60-120 akrů)

Další latinský slovník

Dimitto

rozesílat

Mitto

poslat, odeslat, propustit

Paries

stěna, zeď

Montana

horské krajiny, hornatina, pahorkatina

Quod

který, co (vztažné a tázací zájmeno neutra, ale v RS 50:24 i maskulina: Albanenses qui... et quod errant in pluribus quam ceteri)

Bonae memoriae

blahé paměti