Extumulo

Význam: exhumovat

Další latinský slovník

Paene

skoro, téměř

Adiutorium

podporování, pomáhání, podpora, pomoc, přispění

Prudens

prozíravý, obezřelý, bystrý, rozvážný, prozřetelný, rozumný, opatrný ; moudrý, chytrý ; znalý, umějící, zkušený, zběhlý v čem ; předvídající, předvídavý, vědoucí ; vědomě, s úplným vědomím, s rozmyslem, úmyslně, schválně, naschvál

Foemina

žena (form. femina)

Agmen

tah, voj

Tripe(a)rtitus

rozdělený ve tři části