Non recordari de pluri

Význam: na víc si nevzpomínat

Další latinský slovník

Sublica

trám, kůl

Littera absolutoria

absoluční dopis

De versus

od, směrem od? (Fournier I, 343: veniebat cantando de versus Ax)

Prout

podle toho jak, jak, jakož

Nequitia

ničemnost, špatnost, darebnost ; lehkomyslnost, marnotratnost, zhýralost, bujnost ; šibalství

Patientia

trpělivost, odvaha, výdrž, schopnost, otužilost, shovívavost, zdrženlivost