Consono

Význam: souzvučet, spolu zvučet ; souhlasit (Flor. rit. 12,5: + ak.)

Další latinský slovník

Diversimode

různě, různým způsobem (LMALB ; Pražák nic, MLLM jen "diversimodus" a nic zásadního) ; odlišně, rozdílně, jinak (DZ ex RS 52:17)

Excedo

vystěhovat se, odejít

Tempero

zdržet se, krotit, mírnit

Interdiu

ve dne, přes den

Ingredior

vkročit, vstoupit ; dát se do čeho, začít co, pustit se do čeho ; kráčet, vykračovat, stoupat ; vstoupit, vkročit do čeho, na co ; začít, nastoupit (např. cestu), roz- ; přistoupit (DZ ex RS 44:5 ingredior ad mensam)

Continuo

řadit, spojovat