Celebro

Význam: slavit co

Další latinský slovník

Planicies

rovina, pláň

Nisi

kromě

Affligo

ničit, drtit ; zachvacovat, stíhat ; trápit, sužovat, skličovat, soužit, týrat ; bít, tlouci, udeřit, kopnout ; ranit ; oslabovat, skličovat ; porazit

Malitia

zlost, zlo, lumpárna, špatnost, zlomyslnost

Repperi

(perfektum od reperio)

De ceteris

vzhledem k ostatnímu, co do ostatního, ostatně, příště, napříště