Bava

Význam: slina

Další latinský slovník

Conservo

schránčlovat

Amititia

přátelství ; přátelé

Crus

holeň, hnát, noha

Consecro

zasvěcovat, obětovat (bohům) ; posvěcovat (spec. své počátky, tj. připisovat si božský původ) ; zaklínat ; dávat do klatby, proklínat ; zbožnit, zbožštit, zařadit mezi bohy, prohlásit za boha ; zvěčnit, učinit nesmrtelným

Assuefacio

zvykat si, navykat, učit

Iactura

ztráta, škoda