Species

Význam: přelud, klamný zjev, vidina

Další latinský slovník

Dominica oratio

modlitba Páně

Scapha

loďka, člun

Anuus

jednoroční, celoroční

Despero

nemít naději, ztratit naději

Conscientia

svědomí ; vědomí ; povědomost, vědomost (společná), společná vědomost, společná povědomost, spoluvědomí, souvědomost (tato česká slova Pražák) ; vědomí (něčeho u sebe sama) ; dobré svědomí ; špatné svědomí, výčitky svědomí

Materia

téma, látka