Spongia

Význam: houba ; měkký krunýř šermířů, náprsník

Další latinský slovník

Subterfugio

uniknout

Triticum

pšenice

Vexo

plenit, pustošit

Quattuor tempora

kvatembrové dny, suché dny

Remotio

vyloučení, odstranění, vzdálení

Verus

správný, slušný, náležitý ; pravdivý, pravý, skutečný, opravdový ; upřímný, poctivý, spravedlivý