Conquiesco

Význam: odpočinout si od čeho (ab, ex re) ; odpočívat, oddechnout si, dopřát si oddechu, nalézt klid, nabýt klidu ; váznout, ustávat

Další latinský slovník

Albania

Skotsko

Receptator

přechovávač (technický inkviziční termín pro ty, kdo nejsou kacíři, ale kacíře ubytovávají a starají se o ně ; takto DZ pro RS 47:15)

Reliquus

zbylý, zbývající ; budoucí ; ostatní

Penes

u, při, na, v ; jest, záleží, závisí (o příčině, např. příčina čeho je ve mně)

Obtempero

poslouchat, podrobit se

Contumelia

urážka, hana, pohana, pohanění, potupa ; potupné zacházení, špatné zacházení, špatné nakládání s kým ; nepohoda ; zhanobení, zprznění ; chlípnost ; vzdor, pohrdání ; domluva, pokárání ; krutost (LMALB) ; podlost? (Thouz. fr. abjection Florencie 11,18)