Continuo

Význam: řadit, spojovat

Další latinský slovník

Patientia

trpělivost, odvaha, výdrž, schopnost, otužilost, shovívavost, zdrženlivost

Poetovio

město v Pannonii, nynější Ptuj (sic) (Pettau) ve Štýrsku

Densus

hustý

Censeo

být pro, navrhovat

Dicens

s tím, že...

Prendo

uchopit, pochopit