Censeo

Význam: být pro, navrhovat

Další latinský slovník

Dictio

líčení, řeč, obhajoba

Horreo

děsit se, chvět se

Biennium

dva roky

Pondus

váha

Cessatus

promeškaný, prozahálený, zameškaný

Euangelium

evangelium ; evangelium, radostná zvěst, dobrá zvěst ; evangelium (Kristovo učení, křesťanství) ; kázání ; evangeliář (LMALB uvádí! pozn.: jiné je evangelistář) ; (kterákoli kniha Nového zákona) ; čtení z evangelia, perikopa z evangelia