Censeo

Význam: být pro, navrhovat

Další latinský slovník

Mediocris

neveliký

Inopinans

nic netušící

Condono

darovat, odpustit, prominout

Ros

rosa ; kapičky, tekutina, která ukapává

Si fortuna ita fert

je-li to vůle osudu, chce-li tomu osud

Iader

Zadar, Zara