Durocortorum

Význam: hlavní město v Belgické Galii

Další latinský slovník

Antiquissimus

stařešina? (Pražák ani LMALB nic ; takto DZ v RS 58:20)

Adiuratus

přísežný ; svěcený, zaklínaný

Vestimenta mutare

převléknout se

Creo

tvořit, plodit, rodit ; zřídit ; strojit (nebezpečenství) ; volit, ustanovovat, určovat (do úřadu)

Humanus

lidumilný, zdvořilý, vyspělý

Exalbo

bělit (prádlo)