Castitas

Význam: cudnost ; bezúhonnost, mravní čistota

Další latinský slovník

Suspicor

podezřívat

In quantum potest

seč může

Ens inquantum ens

jsoucno jakožto jsoucno

Praeter

kromě

Dominus domus

pán domu

Inter

mezi (místně) ; v blízkosti, v dosahu ; vespolek, navzájem (inter nos apod.) ; mezi (časově) ; během, za