Castitas

Význam: cudnost ; bezúhonnost, mravní čistota

Další latinský slovník

Priusquam

dříve než

Minor

mladší ; menší

Amezo?

[nenal., zřejmě vlastní jméno.]

Succado

postoupit, blížit se, vzhůru stoupat

Sumo

vynaložit, užít (zřejmě i užít slovo, viz RS 53:16) ; mít za to, tvrdit, pokládat

Blaveus ^2

(form. flaveus)