Alium

Význam: česnek

Další latinský slovník

Suppan

župan (titul)

Se eiacio

vyřítit se

Necnon

a ne, ani ; a tedy ne, tudíž ne ; avšak ne, ale přece ne

Ad absurdum

k nesmyslnosti, ad absurdum

Ut secundum naturam fluminis procumberent

aby byly nakloněny po proudu řeky

Dico

zaslíbit, zasvětit ; zasvětit, věnovat, oddat, odevzdat