Adiuratus

Význam: přísežný ; svěcený, zaklínaný

Další latinský slovník

Exiguus

nepatrný

Arma ponere

složit zbraň

Dolor

bolest ; vzrušení, pohnutí ; bolest, bol, trápení, hoře, žalost, zármutek, žal ; lítost ; trud ; rozčílení, rozmrzelost, hněv, rozhořčení, nevrlost ; příkoří, urážka ; cit, pathos (v řečnictví)

Existo

(Dle Pražák I, 520 starší způsob psaní slova exsisto)

Venator

lovec

Agricultura

zemědělství, hospodářství