Strepitus

Význam: hřmot, šustot

Další latinský slovník

Eicio

vyhodit, vyhnat, vyloučit, vypudit

Dignor

pokládati za hodna, uznat za hodna, pokládat za slušné ; ráčit (v pozdní lat.)

Dies Veneris

pátek

Tramblus

osika

Meto

měřit, vyměřovat (častěji však depon.)

Existo

(Dle Pražák I, 520 starší způsob psaní slova exsisto)