Strepitus

Význam: hřmot, šustot

Další latinský slovník

Fistuca

palice, tlouk, beran

Elemonia

almužna (darování i darovaná věc), dar, dobrodiní

Eo quod

protože

Amititia

přátelství ; přátelé

Disidia

zahálka

Opportunitas

výhoda, příznivá okolnost