Quattuor tempora

Význam: kvatembrové dny, suché dny

Další latinský slovník

Inhio

otvírat ústa ; lapat po čem ; dychtit po ; hledět na co zvědavě, s podivem, chtivostí, touhou

Indutie

příměří

Conscisco

dopustit se, spáchat

Immolo

obětovat

Non item

ne však, nikoli však

Probo

dokázat