Persevero

Význam: vytrvat, neustat, dále dělat

Další latinský slovník

Vitis

réva, vinná réva ; révové listí ; víno ; révovka, révová hůl (odznak centurionů)

Nutus

pokyn

Iurare super librum Evangeliorum

přísahat na evangeliář

Suus

osobitý, svérázný, zvláštní ; určený, příslušný ; vhodný, náležitý ; milovaný, drahý ; nakloněný, přátelský

Actus apostolorum

Skutky apoštolů (i takto v sg.)

Timidus

bojácný