Rassa

Význam: Raška

Další latinský slovník

Vesper

večer

Perfectus

udělaný, zhotovený

Consilium

rada, porada, radění se ; rada, shromáždění rádců, poradní sbor, rádcové ; státní rada, senát ; rada, shromáždění soudců, porota ; dobrá rada, naučení, ponaučení ; rozvaha, rozmysl, důmysl, moudrost, důvtip ; chytrost, obmysl, lest, lstivost, úskok ; rada

Caseus

sýr

Actum

zápis, listina (v sg. zřídka)

Dubito

být plný pochybností???