Aliquis

Význam: někdo, něco ; některý, nějaký

Další latinský slovník

Destringo

roztahovat, tasit

Galia ulterior

zaalpská Galie

Menstruus

měsíční (měsíčně se opakující) ; měsíční (měsíc trvající)

Creo

tvořit, plodit, rodit ; zřídit ; strojit (nebezpečenství) ; volit, ustanovovat, určovat (do úřadu)

Consanguinitas

příbuzenství

Distineo

z obou stran držeti