Cibus

Význam: pokrm, strava

Další latinský slovník

Castrum

hrad ; castrum, opevněná vesnice (v Dějiny Byzance psáno kastra, což je řecká podoba)

Omnino

celkem ; vůbec ; vůbec jen ; úplně, zcela, dočista, nadobro ; ovšem (částice jisticí a připouštějící)

Populor

pustošit, plenit

Ad libitum

podle libosti

Retego

odkrýt, obnažit ; odhalit, zjevit, prozradit

Licentia

dovolení, možnost ; volnost, svoboda, dovolení ; vůle ; přemíra svobodomyslnosti, zpupnost, drzost