Haud

Význam: ne ; sotvakdo

Další latinský slovník

Penito

(viz paenito)

Quintadecimus

patnáctý

Tonitrua

hřmění

Partim

částečně, dílem, zčásti ; někteří... (zatímco jiní...)

Loci communes

obecné věty (zásady, principy, kategorie, poučky, myšlenky), schémata

Tantum ... quantum

tolik ... kolik