Infirma

Význam: nemocná

Další latinský slovník

Auinone

Avignonet

Ire contendere

zamířit

Inviolabiliter

neporušitelně

Vilica

šafářka, hospodyně, selka ; venkovské děvče

Generatio

rození, rasa, generace, plození, pokolení, vznik

Laicalis

laický