Arguo

Význam: dokázat, prokázat, dolíčit, doložit ; vyvrátit, vyvracet, ukázat něco jako liché, usvědčit ; vinit, obviňovat, nařknout, klást za vinu

Další latinský slovník

Nimia

krajnosti

Reina

královna

Verecundia

bázeň ; skromnost, uměřenost

Funda

prak

Hordeacius

ječný, ječmenný

Novum

novota, novinka