Consoror

Význam: spolusestra (spoluřeholnice)

Další latinský slovník

Ex itinere

hned za pochodu

Neque enim

vždyť přece ne

Consanguinitas

příbuzenství

Figura

podoba, útvar

Bononia

Bologna (město v Itálii) ; (jméno dalších obcí)

Fugitivus

uprchlý otrok, uprchlík, zběh