Sotius

Význam: (viz socius)

Další latinský slovník

Cadere a causa

prohrát při, prohrát soudní spor

Orbis terrarum m.

okršlek zemský, okrsek zemský

Praetereo

postrašit, zastavit, polekat

Apparentia

zdánlivost

Nativus

přirozený

Derogo

odnímat, ubírat