Sotius

Význam: (viz socius)

Další latinský slovník

Indiscretus

nedílný, nerozdělený, smíšený ; nerozeznatelný ; bez rozdílu ; nedovolený, nepatřící se (v Pražákovi tento význam nenal., ale v jiném sl. ano)

Iustitia

justice, soudnictví, soudy

Bosona

Bosna

Restauro

obnovit, opět vystavět (Pražák nic víc), opravit

In deditionem venire

poddat se, vzdát se

Ordo

pořádek, řád