Fortassis

Význam: snad, možná, pravděpodobně, jak se zdá, jak myslím, podle všeho, nejspíš, asi ; asi (u číselného údaje)

Další latinský slovník

Patientia

trpělivost, odvaha, výdrž, schopnost, otužilost, shovívavost, zdrženlivost

Ambulo

chodit ; jít a vrátit se ; procházet se ; procestovat

Coena

večeře (DZ) ; hlavní jídlo (u Římanů mezi 3. a 4. hod. odpolední), oběd ; hostina

Commeatus

dovoz

Abia

Albi (jde chybný přepis ; viz Duv. Hist. 159, n. 41)

Diligentia

bedlivost, opatrnost, ostražitost