Bipedalis

Význam: dvoustopý

Další latinský slovník

Excedo

vystěhovat se, odejít

Sub vexillo

jako zvláštní oddíl

Sufferentia

trpělivost, rezignace

Saeculum

lidský věk, pokolení, rod, generace ; lidé jedné doby, věk ; věk vůbec, doba ; časovost ; století

Ciphum

pohár, kalich???

Littera absolutoria

absoluční dopis