Bipedalis

Význam: dvoustopý

Další latinský slovník

Tholosa

Toulouse

Littera

dopis

Eo quod

protože

Eo sibi minus dubitationis dari

že tím méně přichází do rozpaků

Molimentum

námaha

Succado

postoupit, blížit se, vzhůru stoupat