Orbs

Význam: kruh, kolo

Další latinský slovník

Conspicor

spatřit, uzřít

Praeficio

ustavit do čela

Doleo

cítit bolest, něco těžce nést

Venator

lovec

Latus

(part. perf. pas. od fero)

Declaro

prohlašovat, vyhlašovat