Copia

Význam: zásoba

Další latinský slovník

Confine

hranice

Commeatus

dovoz

Despicio

opovrhovat, podceňovat

Neu = neve

ani, nebo, aby ne

Insigne

znak, odznak, erb

Innocens

neškodný, poctivý, řádný