Minime

Význam: ani v nejmenším, ani zbla

Další latinský slovník

Rassa

Raška

Diffido

nespoléhat se, nedůvěřovat

Ditissimus

nejbohatší

Spiritus sanctus

Duch svatý

Hereticus

kacíř, heretik

Comparo

(refl.) připravovat se, chystat se ; chystat co, připravovat se k čemu, hotovit se k čemu ; stanovit, určit