Calo

Význam: vozataj, příslušník zásobovacího oddílu

Další latinský slovník

Colloquium

rozmluva, hovor, úmluva

Invitus

nerad, proti vůli

Hospitium

pohostinství

Iterato

ještě jednou, podruhé

Latini

Latinové

Posteaquam

jakmile