Calo

Význam: vozataj, příslušník zásobovacího oddílu

Další latinský slovník

Perfectus

udělaný, zhotovený

Interpres

prostředník, tlumočník

Cabacium

(Pražák nic, MLLM nic, LMALB nic, Forcellini nic, ani pod cabatium, cavacium, cavatium či cabbacium, TFTL pod caba?i* a pod cava?i* jen irelevantní výsledky, google 19.1.2004 jen jméno hradu Cabatium, PL nic pod cabaci* ani cavaci*, cavati* ani cabati*, a

Sine velamine

bez obalu, otevřeně

Ut ... ita

čím ... tím

Inermis

bez zbraně, neozbrojení