Calo

Význam: vozataj, příslušník zásobovacího oddílu

Další latinský slovník

Affinitas

příbuznost (vzniklá sňatkem)

Per subtus

spodem

Nicolaus

Mikuláš

Rapio

chápat se čeho, prudce uchopit co ; unášet, hnát, táhnout, vést co ; chvatně jít, chvátat, spěchat ; rvát, vyrvat, urvat ; trhat, utrhnout, strhnout, vytrhnout ; vléct, vléci, táhnout

Calumnia

klam, mam, úklady, úskoky, obmysl ; překrucování, sofismata ; vykrucování ; utrhání na cti, nactiutrhání, lživé obvinění, křivé obvinění, soudní pletichy, právnické kličky, křivda ; týrání, útisk, pronásledování, trápení, násilí ; vydírání

Aestivus

letní