Prodeo

Význam: postoupit

Další latinský slovník

Statura

postava, vzrůst

Meretrix

nevěstka, prostitutka, kurtizána

Mora

prodlení, meškání

Bonae memoriae

blahé paměti

Antistita

velekněžka, nejvyšší kněžka, arcikněžka, představená chrámu, hlavní obětnice ; dozorkyně ; mistryně (přen. o ženě dovedné v nějaké disciplíně)

Invidia

závist ; nenávist ; nenáviděnost, neoblíbenost