Discumbens

Význam: stolovník

Další latinský slovník

Insinuo

vniknout, vplížit se kam ; vedrat se, vniknout, proniknout kam ; vniknout, proniknout do čeho (přen. o proniknutí do nějaké disciplíny) ; vloudit se kam, získat si přízeň ; vkroutit, vsunout, strkat ; sdělit, oznámit, donést (v pozdní latině)

Cellerarium

sklep, spíž, zásobárna ; pivnice ; místnost, komora ; podzemní prostor v dolech

Eo sibi minus dubitationis dari

že tím méně přichází do rozpaků

Faber falcastrorum m.

výrobce kos, kosař (sic)

Exuo

svléci, odložit ; odložit co, vzdát se čeho ; zbavit se čeho, setřást co (např. jho) ; odejmout co komu, svléci co komu, obrat, oloupit koho o co, zbavit

Ultra

1. (adv.) tam, onde, na oné straně, na druhé straně ; dále ; (přen. o čase, způsobu, míře) dále ; déle ; nadto, navíc ; v budoucnu, příště, napříště ; 2. (předl. s ak.) za, na oné straně, na druhé straně, na druhou stranu ; dále, za, nad, přes