Expers

Význam: prostý čeho, nemající co, nedisponující čím

Další latinský slovník

Item ut

stejně jako

Lagena

láhev, lahvice (hliněná či skleněná), džbán ; (dutá míra)

Reddo

dát, ustanovit ; odpykat ; konat spravedlnost, rozsuzovat, zasedat na soudě, zavést (iudicium vyšetřování) ; vzdávat, prokazovat ; vydávat (počet), udávat (důvod) ; splnit ; učinit koho čím

Inmuratus

uvězněný, žalářovaný (nikoli nutně "zazděný", viz Fournier I, 295 o navštěvování vězňů)

Liber evangeliorum

evangeliář

Patrocinia

ostatky svatých (Snoek, MP, 20)