Expers

Význam: prostý čeho, nemající co, nedisponující čím

Další latinský slovník

In commune

veřejně, na veřejnosti

Partim

částečně, dílem, zčásti ; někteří... (zatímco jiní...)

Opera

práce, činnost, námaha, přičinění ; služba, pomoc ; možnost práce, čas ; pracovník, dělník, nádeník

Nux

ořech

Vergo

chýlit se, nachylovat se ; klonit se, sklánět se, chýlit se, nachylovat se, obracet se, směřovat ;

Sagimen

tuk (živočišný), sádlo (MLLM, z ekvivalentů dost jasně vyvozeno i živočišný, rod neuveden, příklady, ze kt. by se dal vyvodit, taky ne ; Pražák vůbec nic)