Libenter

Význam: rád

Další latinský slovník

Consulta petere

hledat radu

Venatio

lov, hon

Stare (subst. indecl.)

obydlí, příbytek

Inquisitor

vyšetřovatel, (spec.) inkvizitor

Dummodo

jen když, jen jestli, jen jestliže, jen ať (s konj.)

Legatum

odkaz (v závěti)