Benignitas

Význam: dobrotivost, dobrota, laskavost, milost ; dobročinnost, štědrost

Další latinský slovník

Appono

připojit, přidružit

Iuxta

podle, ve shodě s

Rapio

chápat se čeho, prudce uchopit co ; unášet, hnát, táhnout, vést co ; chvatně jít, chvátat, spěchat ; rvát, vyrvat, urvat ; trhat, utrhnout, strhnout, vytrhnout ; vléct, vléci, táhnout

Vigilia

noční stráž

Postpono

opomíjet, klást do pozadí

Aemulatio

soutěžení, závodění, horlivost, usilování ; řevnění, řevnivost, žárlivost ; závist