Secacio bladorum

Význam: žně

Další latinský slovník

Demum

konečně

Conclamo

zvolati

In circuitu

vůkol, kolkolem, ze všech stran, odevšad

Recuperatus

znovunabytý

Incertus

neověřený, nejistý

Porta decumana

zadní brána římského tábora