Figura

Význam: podoba, útvar

Další latinský slovník

Constituo

stanovit, rozhodnout se

Iterum

nicméně, na druhou stranu

Contradictio

odpor, námitka ; hádka, spor ; protimluv, kontradikce

Se

sebe, se (akuzativ zvratného zájmena pro 3. osobu, předmět musí být totožný s podmětem) ; (střv. též) jeho, ji (akuzativ osobního zájmena pro 3. osobu, předmět nemusí být totožný s podmětem) (Quitt - Kucharský, Latinská mluvnice, 43) ; je? (DZ)

Puer non baptizatus

nekřtěňátko

Repugnantia

odpor, rozpor, odporování