Actor

Význam: aktér (DZ)

Další latinský slovník

Ligonizo

kopat, pracovat s motykou, rýt (MLLM bęcher, tj. očividně i rýt rýčem)

Cibus

pokrm, strava

Haeresiarcha

arcikacíř (toto a jen toto LMALB s výkladem: opinionum pravarum de religione conceptarum auctor, sectator, haereticorum caput)

Compassio

soucit

Sufficienter

dostatečně

Sacer

svatý, posvátný, hodný úcty a ohledů ; ve zvláštním postavení, nedovolující přibližovat se a dotýkat se