Actor

Význam: aktér (DZ)

Další latinský slovník

Multitudo

množství, veliký počet ; množství lidí, lid, dav, obyvatelstvo ; prostý lid, luza

Cohorta praetoria

tělesná stráž

Fugae se mandare

dát se na útěk

Brutum

němá tvář, nerozumný tvor

Velocitas

rychlost

Vincio

spoutat, svázat