Immobilis

Význam: nehybný, nepohyblivý (i v pozit. smyslu: nepodléhající změně)

Další latinský slovník

Rector palatii

majordomus

Vergente autumno

(Tacitus)

In directum

přímo

Ecclesia malignantium

církev zlovolníků

Impudentia

drzost, troufalost ; neúmyslnost ; neprozřetelnost, neprozíravost ; nevědomost, neznalost ; nerozumnost

Post modicum tempus

zakrátko, brzy poté