Angenensis

Význam: agenský (město v jižní Francii)

Další latinský slovník

Famula

služebná

Bessea

(LMALB nic)

Per fortunas!

probůh!

Erba

(form. herba)

Scilicet quod

a to tak, že...

Flecto

ohýbat, zahýbat, sklánět, kroutit, křivit ; napínat ; zatáčet, otáčet, obracet, uhýbat, namířit, změnit směr, zamířit, uhnout ; řídit ; ohýbat, obracet jinam, uchylovat, měnit (smýšlení) ; pohnout, umírnit, obměkčit, oblomit, dojmout, přivést k povolnosti